Геометрија (И смер)
(Геометрија)

 
 Приступ курсу је дозвољен гостима
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 

Ово је подршка курсу Геометрија за И смер, 2. година.
Студенти у току трајања курса раде неколико задатака у Google Sketchup-y.

Приступ курсу је дозвољен гостима  Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис